Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik
Allerji – İmmünoloji Uzmanı


1966 yılında Havza’da doğdu. İlkokulu Balıkesir Dumlupınar ilkokulu ile Antalya Barboros ilkokunda tamamdı. Antalya Merkez ortaokul ve Hızır Reis ortaokullarında orta eğitimini, Antalya Lisesinde ise lise eğitimini tamamladı. 1983 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında “Göğüs Hastalıkları” uzmanlığını, 1999 yılında ise “Allerji” uzmanlığını aldı. 2002’de doçent, 2008 yılında Profesör oldu.  2000-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji BD da öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli eğitim kurullarında çalışmıştır. Ayrıca 2011-2021 yılları arasında Tıp eğitimi ve Bilişimi AD öğretim üyeliğini de yürütmüştür. 2013-2017 yılları arasında mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, 2017-2020 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı olarak görev almıştır.  Ağustos 2023 tarihinde fakültedeki görevinden emekli olarak ayrılmış ve serbest olarak çalışmaktadır.

Yurt dışı deneyimi olarak 2005 yılında Polonya Lodz üniversitesinde, 2006-2007 yılları arasında TÜBİTAK bursu ile gittiği Johns Hopkins Universitesi Astım ve Allerji Merkezinde “ilaç allerjisi” üzerinde çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Harvard Tıp Fakültesi Allerji kliniğinde ilaç desensitizasyonuna yönelik çalışmalarda bulundu.

Çeşitli ulusal ve uluslar arası poster ve araştırma ödüllerinin yanı sıra Toraks Derneği Genç Araştırmacı ödülü (2003),  TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü (2003), TÜBA GEBİP (2004) ve Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülü (2006) sahibidir.

Ulusal ve Uluslararası derneklerde çeşitli görevlerde bulunmuştur ve halen devam ettiği görevleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; Ulusal dernek görevleri olarak;  2008-2012 yılları arasında Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve “Astım Allerji İmmunoloji” Dergisi Editörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2012-2016 yılları arasında Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği “İlaç Allerjisi  Çalışma grubu” başkanlığını yürütmüştür. Aynı dönemde editörlüğünü üstlendiği “İlaç alerjisine yaklaşım” rehberi basılmıştır.

Nisan 2016-Nisan 2018 arasında Türk Toraks Derneği (TTD) Astım ve Allerji Çalışma Grubu başkanlığını yürütmüş ve halen Çalışma grubu yürütüme kurulu üyesidir. İlki 2020 de olmak üzere TTD-AİD ortak çalışması olarak “Astım Tanı ve Tedavi Rehberi” 2022 ve 2023 güncellenmesinin editörü olarak görev görmüştür.

TTD Ulusal Astım Veri tabanının koordinatörüdür. Sanal Astım Müzesinin editörüdür.

2010-2014 yılları arasında TÜBİTAK Türk Tıp dizini komisyon üyeliği görevini yürütmüştür.

Uluslararası dernek görevleri yönünden 2020 yılından bu yanan Avrupa Allerji ve İmmünoloji Derneği (EAACI)  Biyolojikler çalışma grubu üyeliği ile yine EAACI nin yönetim kurulu (EXCOM) üyeliğini yürütmektedir.

İlaç alerjileri, ilaç desensitizasyonu, astım ve allerjik rinit  başlıca araştırma ve ilgi alanıdır. Bu konularda çok sayıda ulusal ve uluslar arası makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. 76 Uluslararası makalesi bulunmaktadır. Altısı bireysel ve 4’ü uluslararası olmak üzere 27 ödülü, 4332 atıfı (Ocak 2024) bulunmaktadır ve H indeksi 34 (Ocak 2024)’tür.

Eğitim Durumu


Tıp Eğitimi – 1983-1990 – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Araştırma Görevlisi – 1991-1996 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
Yandal Araştırma Görevlisi – 1997-1999 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı
Visiting scientist – 2005 (Haziran) – Lodz Medical University Division of Allergy and Clinical Immunology
Post doctoral fellowship – 2006-2007 – Johns Hopkins University, Asthma and Allergy Center, Division of Allergy and Clinical Immunology
Visiting scientist – 2011 (Ağustos) – Harvard Medical School Division of Allergy and Clinical Immunology

Akademik ve Mesleki Deneyim


Uzman Doktor
(Allerjik Hastalıklar) Temmuz 1999 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD

Doçent Doktor

1 Nisan 2002 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD

Profesör Doktor
19 Şubat 2008 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD

Profesör Doktor
15 Ağustos 2023 – Emekli öğretim üyesi, serbest hekim olarak çalışma

Akademik ve Eğitim Görevleri


 • 2004 (tamamlanmıştır) Erasmus-Socrates komisyon üyeliği
 • 2004-2007 Dönem 3; Alt Modül 13 Başkan Yardımcılığı
 • 2005-2007 Dönem 3, Modül 4 Başkanlığı
 • 2005- 2011 Kanıta Dayalı Tıp Grubu Komisyon üyeliği
 • 2007- 2011 Mesleki Beceriler Komisyon üyeliği
 • 2007- 2008 Dönem III, Modül II, Başkan yardımcılığı
 • 2009- 2011 Mesleksel ve İletişim Becerileri Başkanlığı
 • 2009- Müfredatı geliştirme komisyon üyeliği
 • 2009- Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyeliği
 • 2011- 2017 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan yardımcısı
 • 2017-2020 Dekan

Dergi Görevleri


 • 1994-1996 Tüberküloz ve Toraks Dergisi Yayın Sekreterliği
 • 1998- 2003 Allerji ve Astma Dergisi Yayın Sekreterliği
 • 2002-2006 2008-2011 Astım Allerji İmmunoloji Dergisi Editör Yardımcılığı
 • 2008-2011 Astım Allerji İmmunoloji Dergisi Editörlüğü

Diğer Görevler


 • 2011-2014 Türk Tıp Dizini Kurulu üyeliği

DERNEK GÖREVLERİ

Ulusal Dernek Görevleri

Türk Toraks Derneği


 • 2016- 2018 Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Başkanı
 • 2018-Halen Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
 • 2020, 2022, 2023 TTD/AİD Ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi Editörlüğü
 • 2017-2022 Türk Toraks Derneği Ulusal Astım Veri Tabanı Koordinatörü
 • 2023- Sanal Astım Müzesi Editörü

Türkiye Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği


 • 2006 Onam Formları hazırlama komitesi üyeliği
 • 2008-2012 Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim kurulu üyeliği
 • 2008-2011 Astım Allerji İmmunoloji Dergisi Editörlüğü
 • 2011- 2016 İlaç Allerjisi Çalışma Grubu Başkanı
 • 2014, 2019 İlaç Allerjisi Rehberi Editörlüğü
 • 2020- İlaç Allerjisi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği

Uluslararası Dernek Görevleri

European Academy Of Allergy And Clinical Immunology (Eaacı)


 • 2007- EAACI İlaç allerjisi interest grup (ENDA) üyeliği
 • 2022- EAACI Biyolojikler çalışma grubu üyeliği
 • 2022- EAACI ExCom (Yönetim Kurulu) üyeliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


1. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
2. Türk Toraks Derneği
3. Tüberküloz ve Toraks Derneği
4. European Respiratory Society (ERS)
5. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

Bireysel Ödüller


1- Antalya ili Liselerarası “Türk İnkilap Tarihi” konulu Bilgi Yarışması 1.liği.
2- Allerji Bilgi yarışması 2.liği. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1998, Kuşadası.
3- 2003 yılı Toraks Derneği Genç  Araştırmacı Teşvik Ödülü
4- 2004 yılı Türkiye Bilimler Akademisi  (TÜBA) Üstün nitelikli genç bilim insanlarını destekleme (GEBİP) bilim bursu
5- 2006 yılı Eczacıbaşı  Tıp Teşvik Ödülü.
6- Outstanding Performence Award . 4-10 Ekim 2015 Salzburg/Avusturya Medical Seminars  “Medical education”

Ulusal Araştırma Ödülleri:


1- 2001 yılı, Toraks Derneği en iyi araştırma ödülü. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. Release of cysteinyl leukotrienes with aspirin stimulation and the effect of prostaglandin E2 on this release from peripheral blood leukocytes in aspirin-induced asthmatic patients. Clin Exp Allergy 2001; 31:1615-1622.

2- 2003 yılı TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. Release of cysteinyl leukotrienes with aspirin stimulation and the effect of prostaglandin E2 on this release from peripheral blood leukocytes in aspirin-induced asthmatic patients. Clin Exp Allergy 2001; 31:1615-1622.

Kongre Poster/Bildiri ve Benzeri Ödüller

A. Ulusal Ödüller


3- Poster 1.liği. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Astmalı olgularda klinik şiddet ve etkileyen faktörler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, 5-9 Haziran1999, İstanbul.

4- Poster 4.lüğü. Mungan D, Bavbek S, Peksarı Y, Çelik G, Gürgey E, Mısırlıgil Z. Allerjik ve nonallerjik astmada trikofiton duyarlılığı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, 5-9 Haziran1999, İstanbul.

5- Poster 1.liği. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. Aspirin duyarlı astmalı olgularda in vitro aspirin stimülasyonu ile sisteinil lökotrienlerin salınımı ve PGE2‘nin periferik kan lökositlerinden lökotrien salınımı üzerine etkisi. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi, 8-10 Eylül 1999, Samsun.

6- 2001 yılı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Teşvik Yarışması 1.liği. Allerjik ve nonallerjik astmada trikofiton duyarlılığı.

7- 2001 yılı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Teşvik Yarışması 2.liği. Astmalı olgularda klinik şiddet ve etkileyen faktörler.

8- Poster 2.liği. Sin B, Çelik G, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Solunum yolu allerjilerinde mevsim öncesi immünoterapinin etkinliği. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2002, Adana.

9- Bildiri Teşvik Ödülü. Çelik G, Mungan D, Pınar M, Mısırlıgil Z. Kavak ağaçları kesilmeli mi?: Populus albaya duyarlılığın klinik yansıması. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 12. Yıllık Kongresi 27 Eylül -3 Ekim 2004; Antalya  

10- Poster 3. lüğü. Dursun AB, Çelik G, Alan Ş, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Ankara’da mevsimsel yakınmaları olanlarda deri testlerinde hangi allerjenleri seçelim?. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği XIII.Yıllık Kongresi, 27 Eylül 1 Ekim 2005; Kuşadası.

11- Poster 3. lüğü. Çelik G, Erkekol FO, Mısırlıgil Z, Melli M. Astımlı hastalarda Lipoksin A4 düzeyi ve hastalık şiddeti. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği XV.Yıllık Kongresi, Ekim 2007, Antalya

12- Poster 1. liği. Çelik G, Aydın Ö, Doğu F, Boyvat A, Çipe F, Akyol A, İkincioğulları A, Demirel YS. Beta laktam antibiyotik alerjilerine algoritmik bir yaklaşım. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK IMMUNOLOJİ KONGRESİ, 19-23 KASIM 2008, KIBRIS

13- Poster 1. Liği. Bavbek S, Yılmaz İ, Çelik G, Aydın Ö, Erkekol F, Aktaş A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu Ö, Özşeker F, Akkaya E, Karakış G, Canbakan S, Yüksel S, Mısırlıgil Z. Türkiyede erişkin astımlı hastalarda aspirin duyarlılığı prevalansı. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK IMMUNOLOJİ KONGRESİ, 3-7 KASIM 2009

14- Sunum 1.liği. Çelik G, Aydın Ö, Şen E, et al. KOAH’lı hastalarda Astım KOAH overlapine dikkat. 2017, Türk Toraks Derneği Yıllık kongresi

15- Sunum 1. Liği. Çelik GE, Aydın Ö, et al. Datastma Türkiye.Türk Toraks Derneği 24. Kongresi (2021)

16- Sözlü Bildiri 1.liği. Sözener Z et al. Obez astımı: TAAR çalışması alt analizi ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK IMMUNOLOJİ KONGRESİ (2023)

17- Poster 1.liği. Özdel B, et al. Allerji perspektifi ile perioperatif allerji: Hangi hastaları test etmeliyiz? ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK IMMUNOLOJİ KONGRESİ (2023)

18- Poster 1.liği. Beyaz Ş et al. Astımlı hastalarda antilökotrien kullanımı.: TAAR çalışması alt analizi ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK IMMUNOLOJİ KONGRESİ (2023)

Uluslararası Ödüller


19- Poster ödülü. Keskin Ö, Çelik G, Güllü E, Erkekol FÖ, Mungan D, Mısırlıgil Z. Triggering factors in patients with asthma. III. European Asthma Congress; 20-23 Ekim 2005; Atina/Yunanistan.

20- Tartışmalı poster ödülü. Çelik G, Erkekol FO, Mısırlıgil Z, Melli M. Lipoxin A4 levels in asthma: relation with disease severity and aspirin sensitivity. XXVI. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress. Allergy 2007 (supp 83):142 (p377).

21- Tartışmalı poster ödülü, Çelik GE, Aydin Ö, Güloğlu D, Seçil D, Melli M, Doğu F, Ikinciogullari A, Sin BA, Demirel Y, Misirligil Z. What happens to basophils in NERD? EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), Helsinki , 2017,

B. Bilimsel Araştırmalar/İncelemeler İçin Alınan Uluslararası Burslar (En Az 1 Ay Süreli)


1- İlaç allerjilerinin genetiği ve in vivo- in vitro tanısal yöntemler” ile ilgili olarak Polonya, Medical University of Lodz, Department of Allergy and Clinical Immunology ve Centre of Excellence’da Avrupa Topluluğu 5. Çerçeve programı kapsamında 1 ay süreli burs; 1 Haziran 2005- 4 Temmuz 2005.

2- TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora sonrası Araştırma Bursiyerliği (1 yıl)

Johns Hopkins Üniversitesi, Asthma and Allergy Center, Division of Allergy and Clinical Immunology Bölümünde 1 yıl süre ile çalışma

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası Yayınlar (Araştırmalar Ve Derleme Makaleler)(Scı And Scı-Expanded İndexlere Giren)


 1. Çelik G, Karabıyıkoğlu G. Local and peripheral plasma endothelin-1 in pulmonary hypertension secondary to chronic obstructive pulmonary disease. Respiration 1998;65:289-294.
 2. Mungan D, Çelik G, Sin B, Bavbek S, Demirel Y, Mısırlıgil Z. Characteristic features of cockroach hypersensitivity in Turkish asthmatic patients. Allergy 1998;53:870-873.
 3. Çelik G, Mungan D, Bavbek S, Sin B, Ediger D, Demirel Y, Mısırlıgil Z. The prevalence of allergic diseases and atopy in Ankara, Turkey: A two-step population-based epidemiological study. J Asthma 1999;36:281-290.
 4. Çelik G, Kalaycıoğlu O, Beder S, Durmaz G. Formoterol and salmeterol in partially reversible chronic obstructive pulmonary disease: A cross-over, placebo controlled comparison of onset and duration of action. Respiration 1999;66:434-439.
 5. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Demirel YS, Mısırlıgil Z. The use of nimesulide in patients with acetylsalicylic acid and nonsteroidal anti-inflammatory drug intolerance. J Asthma 1999;36:657-663.
 6. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Severity and associated risk factors in adult asthma patients in Turkey. Ann Allergy Asthma Immunol 2000;85:134-139.
 7. Sin B, İnceoğlu O, Mungan D, Çelik G, Kaplan A, Mısırlıgil Z. Is it important to perform skin prick tests in the season? Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:382-386.
 8. Mungan D, Sin B, Çelik G, Gürkan O, Acıcan T, Mısırlıgil Z. Atopic status of an adult population with active and inactive tuberculosis. Allergy Asthma Proc 2001;22:87-91.
 9. Mungan D, Bavbek S, Peksarı Y, Çelik G, Gürgey E, Mısırlıgil Z. Trichophyton sensitivity in allergic and nonallergic asthma. Allergy 2001;56:558-562.
 10. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. Release of cysteinyl leukotrienes with aspirin stimulation and effect of prostaglandin E2 on this release. Clin Exp Allergy 2001;31:1615-1622.
 11. Çelik G, Mungan D, Özer F, Ediger D, Bavbek S, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Clinical features and atopy profile in Turkish subjects with analgesic intolerance. J Asthma 2002;39:101-106.
 12. Çelik G, Sin B, Keskin S, Ediger D, Bavbek S, Mungan D, Özer F, Demirel YS, Gürbüz F, Mısırlıgil Z. Risk factors determining allergic airway diseases in Turkish subjects. J Asthma 2002;39:383-390.
 13. Mungan D, Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z. Pet allergy in Turkey: How important with a low pet ownership ratio. Allergy Asthma Proc 2003;24:137-142.
 14. Bavbek S, Çelik G, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Risk factors associated with hospitalizations for asthma attacks in Turkey. Allergy Asthma Proc 2003;24:437-442.
 15. Bavbek S, Çelik G, Özer F, Mungan D, Mısırlıgil Z. Safety of selective COX-2 inhibitors in aspirin/nonsteroidal anti-inflammatory drugs-intolerant patients: comparison of nimesulide, meloxicam and rofecoxib. J Asthma 2004;41:67-75.
 16. Abadoğlu Ö, Mungan D, Paşaoğlu G, Çelik G, Mısırlıgil Z. Influenza vaccination in patients with asthma: Effect on the frequency of upper respiratory tract infections and exacerbations J Asthma 2004;44:279-283.
 17. Çelik G, Mungan D, Abadoğlu A, Pınar M, Mısırlıgil Z. Direct cost assessments in subjects with seasonal allergic rhinitis living in Ankara, Turkey. Allergy Asthma Proc 2004;25:107-113.
 18. Çelik G, Bavbek S, Paşaoğlu G, Mungan D, Abadoğlu Ö, Harmancı E, Mısırlıgil Z. Direct medical cost of asthma in Ankara; Turkey. Respiration 2004;71:587-593.
 19. Çelik G, Paşaoğlu G, Bavbek S, Abadoğlu Ö, Dursun AB, Mungan D, Mısırlıgil Z. Tolerability of selective cyclooxygenase inhibitor, celecoxib in patients with analgesic intolerance. J Asthma 2005;42:127-131.
 20. Çelik G, Mungan D, Pınar M, Mısırlıgil Z. Poplar pollen related allergy in Ankara, Turkey: How important for patients living in a city with high pollen load? Allergy Asthma Proc 2005;26:113-119.
 21. Çelik G, Erkekol FO, Bavbek S, Dursun AB, Mısırlıgil Z. Long term use of COX-2 inhibitors in patients with analgesic intolerance. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;95:33-37.
 22. Bavbek S, Çelik G, Paşaoğlu G, Abadoğlu Ö, Mısırlıgil Z. The safety of rofecoxib in patients with analgesic intolerance. J Invest Allergol Clin Immunol 2006; 16: 57-62.
 23. Erkekol FO, Çelik G, Keskin O, Gullu E, Mungan D, Misirligil Z. Fasting: an important issue in asthma management compliance. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;97:370-4.
 24. Gulmez SE, Celik G, Misirligil Z, Tulunay FC. Dipyrone improves small airway function in asthmatic patients with moderate obstruction. J Investig Allergol Clin Immunol. 2007;17:242-8.
 25. Çelik G, Erkekol FO, Misirligil Z, Melli M. Lipoxin A(4) levels in asthma: relation with disease severity and aspirin sensitivity. Clin Exp Allergy 2007;37:1494-1501.
 26. Erkekol F, Çelik G, Hayran M, Dursun AB, Keskin O, Mısırlıgil MS, Demirel YS. The prevalence of latex allergy in 6th year medical students:assessment of knoowledge, rsik and attitude for future speciality direction. Ann Allergy Ashma Immunol 2008;100:576-82.
 27. Dursun AB, Celik GE, Alan S, Münevver Pinar N, Mungan D, Misirligil Z. Regional pollen load: effect on sensitisation and clinical presentation of seasonal allergic rhinitis in patients living in Ankara, Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2008;36:371-8.
 28. Göksel Ö, Çelik GE, Erkekol FÖ, Güllü E, Mungan M, Mısırlıgil Z. Triggers in adult asthma: are patients aware of triggers and doing right? Allergol Immunopathol (Madr). 2009;37:122-8
 29. Celik GE, Schroeder JT, Hamilton RG, Saini SS, Adkinson NF. Effect of in vitro aspirin stimulation on basophils in patients with aspirin-exacerbated respiratory disease. Clin Exp Allergy. 2009 38:1522-1531.
 30. Bavbek S, Erkekol FO, Celik GE, Gönüllü I, Mısırlıgil Z. Self-reported prevalence of hypersensitivity reactions against drugs among medical students: does awareness cause any difference? Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2011 ;20:154-61.A
 31. Celik G, Bakirtas A, Sackesen C, Reisli I, Tuncer A. Pediatric allergy and immunology in Turkey. Pediatr Allergy Immunol. 2011;22:440-8
 32. Kowalski ML, Makowska JS, Blanca M, Bavbek S, Bochenek G, Bousquet J, Bousquet P, Celik G, Demoly P, Gomes ER, Niżankowska-Mogilnicka E, Romano A, Sanchez-Borges M, Sanz M, Torres MJ, De Weck A, Szczeklik A, Brockow K. Hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)- classification, diagnosis and management: review of the EAACI/ENDA(#) and GA2LEN/HANNA. Allergy 2011;66:818-829.
 33. Bavbek S, Yılmaz I, Celik G, Aydın O, Erkekol FO, Orman A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu O, Ozşeker F, Akkaya E, Karakış GP, Canbakan S, Yüksel S,Mısırlıgil Z. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease in patients with asthma in Turkey: A cross-sectional survey. Allergol Immunopathol (Madr). 2012;40(4):225-30.
 34. Celik G, Aydın Ö, Doğu F, Çipe F, Boyvat A, İkincioğulları A, Akyol A, Demirel YS. Diagnosis of  immediate hypersensitivity to lactam antibiotics can be safely done with current approaches . Int Arch Allergy Immunol 2012; 157:311-317.
 35. Celik G, Erkekol FO, Aydin O, Demirel YS, Mısırılıgil Z. Are drug provocation tests still necessary to test safety of COX-2  inhibitors in patients with cross reactive NSAID hypersensitivity?” Allergol Immunopathol 2013;41:181-8.
 36. Yilmaz I, Erkekol FO, Celen S, Karaca MZ, Aydin O, Celik G, Misirligil Z, Mungan D. Does drug compliance change in asthmatic patients during pregnancy? Multidiscip Respir Med. 2013 11;8:38.
 37. Kowalski ML, Asero R, Bavbek S, Blanca M, Blanca-Lopez N, Bochenek G, Brockow K, Campo P, Celik G, Cernadas J, Cortellini G, Gomes E, Niżankowska-Mogilnicka E,Romano A, Szczeklik A, Testi S, Torres MJ, Wöhrl S, Makowska J. Classification and practical approach to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Allergy. 2013;68:1219-32.
 38. Yilmaz O, Ertoy Karagol IH, Bakirtas A, Topal E, Celik GE, Demirsoy MS, Turktas I. Challenge-proven nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity in children. Allergy. 2013 ;68:1555-61.
 39. Aydin O, Celik GE, Onen ZP, Yilmaz I, Ozdemir SK, Yildiz O, Mungan D, Demirel Triggers of asthma and COPD: Are they different? Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Jan-Feb;41(1):30-6
 40. Celik GE, Karakaya G, Oztürk AB, Gelincik A, Abadoğlu O, Sin A, Damadoğlu E,Yılmaz I, Demirtürk M, Dursun B, Ozdemir SK, Celikel S, Değirmenci P, Bozkurt B, Göksel O, Erkekol FO, Aydın O, Kavut AB, Kırmaz C, Kalpaklıoğlu F, Büyüköztürk S, Kalyoncu F. Drug allergy in tertiary care in Turkey: Results of a national survey. The ADAPT study: Adult drug allergy perception in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2014 Nov-Dec;42(6):573-9.
 41. Aydin O, Celik GE, Onen ZP, Yilmaz I, Ozdemir SK, Yildiz O, Mungan D, Demirel How do patients with asthma and COPD behave during fasting? Allergol Immunopathol 2014 Mar-Apr;42(2):115-9
 42. Yılmaz I, Celik G, Aydın O, Ozdemir SK, Soyyiğit S, Sözener Z, Ozgüçlü S, Atasoy C, Düzgün N, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Churg-Strauss syndrome: a new endotype of severe asthma? Results of 14 Turkish patients. ClinRespir J. 2015 Apr 24. doi: 10.1111/crj.12154.
 43. Aydın Ö, Sözener ZÇ, Soyyiğit Ş, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Demirel YS, Çelik GE, Bavbek S. Omalizumab in the treatment of allergic bronchopulmonary aspergillosis: One center’s experience with 14 cases. Allergy Asthma Proc. 2015 Nov;36(6):493-500.
 44. Brockow K, Aberer W, Atanaskovic-Markovic M, Bavbek S, Bircher A, Bilo B,Blanca M, Bonadonna P, Burbach G, Calogiuri G, Caruso C, Celik G, Cernadas J, Chiriac A, Demoly P, Oude Elberink JN, Fernandez J, Gomes E, Garvey LH, Gooi J Gotua M, Grosber M, Kauppi P, Kvedariene V, Laguna JJ, Makoswska J, Mosbech H, Nakonechna A, Papadopolous NG, Ring J, Romano A, Rockmann H, Sargur R, Sedlackova L, Sigurdardottir S, Schnyder B, Storaas T, Torres M, Zidarn M, Terreehorst I. Drug allergy passport and other documentation for patients with drug hypersensitivity – An ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper. Allergy. 2016 2016 Nov;71(11):1533-1539
 45. Mayorga C, Celik G, Rouzaire P, Whitaker P, Bonadonna P, Cernadas JR,Vultaggio A, Brockow K, Caubet JC, Makowska J, Nakonechna A, Romano A, Montañez MI, Laguna JJ, Zanoni G, Gueant JL, Oude Elberink H, Fernandez J, Viel S, Demoly P, Torres MJ; In vitro tests for Drug Allergy Task Force of EAACI Drug Interest Group. In vitro tests for Drug Hypersensitivity Reactions. An ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group Position Paper. Allergy. Aug;71(8):1103-34. doi: 10.1111/all.12886.
 46. Soyyiğit Ş, Aydın Ö, Cankorur V, Atbaşoğlu C, Çelik G. Evaluation of Drug Provocation Tests Related Anxiety in Ann Allergy Asthma Immunol 2016; ;117(3):280-4. doi: 10.1016/j.anai.2016.06.016.
 47. Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Mısırlıgil Z, Mungan D, Demirel YS, Çelik GE, Sin BA, Bavbek S. Omalizumab in non-allergic Asthma: A report of 13 cases. J Asthma. 2017 Aug 11:1-8. doi: 10.1080/02770903.2017.1362427.
 48. Çelebi Sözener Z, Aydın Ö, Demirel YS, Soyyiğit Ş, Çerçi P, Kendirlinan R, Bavbek S, Çelik GE, Misirligil Z, Sin BA, Keleşoğlu A, Mungan D. Does the medical diagnosis of occupational asthma coincide with the legal diagnosis? J Asthma. 2017 Jan 5:1-8. doi: 10.1080/02770903.2016.1277541
 49. Torres MJ, Romano A, Celik G, Demoly P, Khan DA, Macy E, Park M, Blumenthal K, Aberer W, Castells M, Barbaud A, Mayorga C, Bonadonna P. Approach to the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: similarities and differences between Europe and North America. Clin Transl Allergy. 2017 Mar 13;7:7. doi: 10.1186/s13601-017-0144-0. eCollection 2017.
 50. Çelebi Sözener Z, Çiftçi F, Soyyiğit Ş, Aydın Ö, Şen E, Mungan D, Çelik G. Smoking attitudes of the patients with allergic rhinitis: a comparison with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Are there differences when only upper airways are involved? Tuberk Toraks. 2018 Mar;66(1):43-51. English. doi: 10.5578/tt.66524. PMID: 30020041.
 51. YIlmaz I, Özdemir SK, Aydin Ö, Çelik GE. Local anesthetics allergy: who should be tested? Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2018 Mar;50(2):66-71. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.38. Epub 2017 Nov 22. PubMed PMID: 29384109.
 52. Büyüköztürk S, Kekik Ç, Gökyiğit AZ, Tezer Filik FI, Karakaya G, Saygi S, Dursun AB, Kirbaş S, Tüfekçi A, Sin AZ, Aydoğdu I, Sorgun MH, Aydin N, Gelincik A, Çolakoğlu B, Çelik G, Oğuz F. Cutaneous drug reactions to antiepileptic drugs and relation with HLA alleles in the Turkish population. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;50(1):36-41. doi: 10.23822/EurAnnACI.1764-1489.23.
 53. Torres MJ, Celik GE, Whitaker P, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Bircher A, Blanca M, Brockow K, Caubet JC, Cernadas JR, Chiriac A, Demoly P, Garvey LH, Merk HF, Mosbech H, Nakonechna A, Romano A. A EAACI drug allergy interest group survey on how European allergy specialists deal with β-lactam allergy. Allergy. 2019 Jan 14. doi: 10.1111/all.13721. [
 54. Sánchez-Borges M, Aberer W, Brockow K, Celik GE, Cernadas J, Greenberger PA, Masse MS, Schrijvers R, Trautmann A. Controversies in Drug Allergy: Radiographic Contrast Media. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Jan;7(1):61-65. doi: 10.1016/j.jaip.2018.06.030.
 55. Torres MJ, Celik GE, Whitaker P, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Bircher A, Blanca M, Brockow K, Caubet JC, Cernadas JR, Chiriac A, Demoly P, Garvey LH, Merk HF, Mosbech H, Nakonechna A, Romano A. A EAACI drug allergy interest group survey on how European allergy specialists deal with β-lactam allergy. Allergy. 2019 Jun;74(6):1052-1062. doi: 10.1111/all.13721.
 56. Romano A, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Bircher AJ, Brockow K, Caubet JC, Celik G, Cernadas J, Chiriac AM, Demoly P, Garvey LH, Mayorga C, Nakonechna A, Whitaker P, Torres MJ. Towards a more precise diagnosis of hypersensitivity to beta-lactams – an EAACI position paper. Allergy. 2020 Jun;75(6):1300-1315. doi: 10.1111/all.
 57. Gelincik A, Brockow K, Çelik GE, Doña I, Mayorga C, Romano A, Soyer Ö, Atanaskovic-Markovic M, Barbaud A, Torres MJ. Diagnosis and management of the drug hypersensitivity reactions in Coronavirus disease 19: An EAACI Position Paper. Allergy. 2020 Nov;75(11):2775-2793. doi: 10.1111/all.14439.
 58. Öztürk BÖ, Akdemir İ, Azap A, Çelik G, Bavbek S, Mungan D. Anaphylaxis is rare due to CoronaVac in a population of healthcare workers. Asia Pac Allergy. 2022 Oct 17;12(4):e35. doi: 10.5415/apallergy.2022.12.e35.
 59. Celik GE, Guloglu Karatas D, Aydin O, Dogu F, Ikinciogullari A. Diagnostic utility of basophil CD203c expression in β-lactam allergy. Allergy Asthma Proc. 2023 May 1;44(3):200-207. doi: 10.2500/aap.2023.44.230013.
 60. Kroes JA, Alfonso-Cristancho R, Bansal AT, Berret E, Bieksiene K, Bourdin A, Brussino L, Canhoto D, Cardini C, Celik G, Csoma Z, Dahlén B, Damadoglu E, Eger K, Gauquelin L, Gemicioglu B, Goksel O, Graff S, Heffler E, Hofstee HB, Howarth P, Jakes RW, Jaun F, Kalinauskaite-Zukauske V, Kopač P, Kwon N, Loureiro CC, Lozoya García V, Masoli M, Rezelj MP, Pérez De Llano L, Popović-Grle S, Ramos-Barbón D, Sà Sousa A, Samitas K, Schleich F, Sirena C, Skrgat S, Zervas E, Zichnalis G, Bel EH, Sont JK, Hashimoto S, Ten Brinke A. Evaluation of real-world mepolizumab use in severe asthma across Europe: the SHARP experience with privacy-preserving federated analysis. ERJ Open Res. 2023 Apr 3;9(2):00745-2022. doi: 10.1183/23120541.00745-2022.
 61. Celik GE, Aydin O, Gokmen D, Koycu Buhari G, Celebi Sozener Z, Gemicioglu B, Bulut I, Beyaz S, Orcen C, Ozdemir SK, Keren M, Damadoglu E, Yakut T, Kalpaklioglu AF, Baccioglu A, Yalim SA, Yilmaz I, Koca Kalkan I, Uysal MA, Ozgun Niksarlioglu EY, Kalyoncu AF, Karakaya G, Erbay M, Nayci S, Tepetam FM, Gelincik AA, Dirol H, Goksel O, Karaoglanoglu S, Oner Erkekol F, Isik SR, Yildiz F, Yavuz Y, Karadogan D, Bozkurt N, Seker U, Oguzulgen IK, Basyigit I, Baris SA, Yilmazel Ucar E, Erdogan T, Polatli M, Ediger D, Gunaydin FE, Turk M, Pur L, Katran ZY, Sekibag Y, Aykac EF, Mungan D, Gul O, Cengiz A, Akkurt B, Ozden S, Demir S, Unal D, Aslan AF, Can A, Gumusburun R, Bogatekin G, Akten HS, Inan S, Erdinc M, Ogus AC, Kavas M, Polat Yulug D, Cakmak ME, Kaya SB, Alpagat G, Ozgur ES, Uzun O, Tas Gulen S, Pekbak G, Kizilirmak D, Havlucu Y, Donmez H, Arslan B, Cetin GP, Soyyigit S, Kara BY, Pasaoglu Karakis G, Dursun AB, Kendirlinan R, Ozturk AB, Sevinc C, Omeroglu Simsek G, Abadoglu O, Cerci P, Yucel T, Yorulmaz I, Tezcaner ZC, Tatar EC, Suslu AE, Ozer S, Dursun E, Yorgancioglu A. Picturing asthma in Turkey: results from the Turkish adult asthma registry. J Asthma. 2023 Nov;60(11):1973-1986. doi: 10.1080/02770903.2023.2206902.
 62. Celik GE, Karakaya G, Erkekol FO, Dursun AB, Gelincik A, Aydin O, Damadoglu E, Yucel T, Yorulmaz I, Dursun E, Buyukatalay ZC, Sozener ZC, Buyukozturk S, Kalyoncu AF. Comparison of 300 mg versus 600 mg daily maintenance doses of aspirin treatment after desensitization in N-ERD: A three-year multicentre experience. Allergy Asthma Proc. 2023 Mar 1;44(2):106-114. doi: 10.2500/aap.2023.44.220103.
 63. Aydin Ö, Atmiş EÖ, Anadolu Y, Yorulmaz İ, Çelik GE. Aspirin desensitization following endoscopic sinus surgery is effective in patients with nonsteroidal antiinflammatory drug exacerbated respiratory disease. J Asthma. 2023 Jun;60(6):1131-1140. doi: 10.1080/02770903.2022.2134793.
 64. Çelik GE, Aydin Ö, Güloğlu D, Seçil D, Melli M, Doğu F, Ikinciogullari A, Sin BA, Demirel Y, Misirligil Z. What happens to basophils and tryptase, LXA4and CysLTs during aspirin desensitization? J Asthma. 2023 Aug;60(8):1524-1534. doi: 10.1080/02770903.2022.2156352.
 65. Çelik GE, Aydın Ö, Damadoğlu E, Baççıoğlu A, Kepil Özdemir S, Bavbek S, Ediger D, Öner Erkekol F, Gemicioğlu B, Işık SR, Kalpaklıoğlu AF, Kalyoncu AF, Karakaya G, Keren M, Mungan D, Oğuzülgen İK, Yıldız F, Yılmaz İ, Yorgancıoğlu A. Stepwise Approach in Asthma Revisited 2023: Expert Panel Opinion of Turkish Guideline of Asthma Diagnosis and Management Group. Thorac Res Pract. 2023 Nov;24(6):309-324. doi: 10.5152/ThoracResPract.2023.23035.
 66. Mayorga C, Çelik GE, Pascal M, Hoffmann HJ, Eberlein B, Torres MJ, Brockow K, Garvey LH, Barbaud A, Madrigal-Burgaleta R, Caubet JC, Ebo DG. Flow-based basophil activation test in immediate drug hypersensitivity. An EAACI task force position paper. Allergy. 2023 Dec 12. doi: 10.1111/all.15957.
 67. Doña I, Torres MJ, Celik G, Phillips E, Tanno LK, Castells M. Changing patterns in the epidemiology of drug allergy. Allergy. 2023 Dec 12. doi: 10.1111/all.15970.
 68. Karadoğan D, Yılmazel Uçar E, Yavuz Y, Baccioglu A, Öztürk AB, Bozkurt N, Kavas M, Karaoğlanoğlu S; TAAR Study Group; Çelik G. Characteristics of asthma in an older adult population according to sex and control level: why are asthma symptoms in older women not well-controlled? J Asthma. 2023 Dec 7:1-11. doi: 10.1080/02770903.2023.2293062.

B.Uluslararası Yayınlar (Olgu Sunumu Vb)(Scı-Scı Expanded)


 1. Çelik G, Kalaycıoğlu O, Durmaz G. Colchicine in Behçet’s disease with major vessel thrombosis. Rheumatology Int 1996;16:43-44.
 2. Çelik G, Saryal S, Enacar N. Mixed squamous and small cell lung carcinoma with separate histologic subtypes in eye and phalanx metastases. J Exp Clin Cancer Res 1998;17:129-130.
 3. Çelik G, Mısırlıgil Z. Lipoxins in asthma. J Allergy Clin Immunol 2004;114:992.
 4. Aydın Ö, Çelik G, Mısırlıgil Z. Antihistamines in chronic urticaria: Threat or Treat? J Invest Allergology Immunol 2011; January 3
 5. Özdemir S, Aydın Ö, Erkekol F, Çelik G, Mısırlıgil Z. Fixed Drug Eruption due to Meloxicam. J Invest Allergy Clin Immunol 2011;21:419-20
 6. Yılmaz İ, Aydın Ö, Ozdemir SK, Mungan D, Celik G. Coexistence of allergic bronchopulmonary aspergillosis and atopic dermatitis: Is total IgE level  useful to identify relapses of allergic bronchopulmonary aspergillosis?” Allergologia et Immunopathologia 2013;41:281-3.
 7. Aydin O, Kasapkara CS, Celik GE. Successful desensitization with agalsidase alfa in 2 brothers with Fabry disease. J Investig Allergol Clin Immunol.2013;23(5):367-8.
 8. Şoyyiğit S, Kendirlinan R, Aydın O, Çelik GE. Successful desensitization with anakinra in a case with immediate hypersensitivity reaction. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014 Sep;113(3):325-6.

E. Ulusal Yayınlar (Full Text)


 1. Özşahin S, Saryal S, Akkoca Ö, Çelik G, Karabıyıkoğlu G. Kronik hava yolu obstrüksiyonu bulunan hastalarda inhale budesonide tedavisinin solunum fonksiyon testleri ile değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks 1993;41:89-97.
 2. Çobanlı B, Akkoca Ö, Çelik G, Erdem F, Ural Ö, Acıcan T, Ayas G. Tüberküloz plörezi. Tüberküloz ve Toraks 1994;42:164-169.
 3. Özşahin S, Karacan Ö, Akkoca Ö, Çelik G, Saryal S, Karabıyıkoğlu G. Hava yolu obstrüksiyonu bulunan hastalarda inhale bronkodilatatöre yanıtın plasebo ile elde edilmiş %95 güvenlik sınırı hesabı ile değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks 1994;42:195-199.
 4. Karacan Ö, Özşahin SL, Moğulkoç G, Çelik G, Akkoca Ö. Hava yolu obstrüksiyonu bulunan hastalarda inhale bronkodilatöre yanıtın pik ekspiratuar akım hızı ölçümü ile değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks 1994;42:269-271.
 5. Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Çelik G, Akkoca Ö, Karacan Ö, Akyar S, Kanık A. Kömür işçileri pnömokonyozunda fonksiyonel ve radyolojik karşılaştırma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;48:365-376.
 6. Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Akkoca Ö, Çelik G, Karacan Ö, Akyar S, Kanık A. Kömür işçileri pnömokonyozunda pulmoner hemodinami ve görüntüleme yöntemleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;48:377-390.
 7. Saryal S, Karabıyıkoğlu G, Akkoca Ö, Çelik G. Kronik hava yolu obstrüksiyonunda ventilatuvar parametrelerle hava yolları rezistansı ve iletimi arasındaki ilişki. Solunum Hastalıkları 1995;6:371-381.
 8. Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Akkoca Ö, Saryal S, Delibalta M. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında ortalama pulmoner arter basıncının prognozdaki değeri. Tüberküloz ve Toraks 1996;44:72-76.
 9. Akkoca Ö, Soykan İ, Kır M, Çelik G, Yaşa H, Saryal S, Dökmeci A, Aras G, Karabıyıkoğlu G. Kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda pulmoner vasküler ve fonksiyonel değişiklikler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1996;49:67-71.
 10. Akkoca Ö, Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Saryal S. Amfizemde pulmoner hemodinami ile diffüzyon kapasitesi arasındaki ilişki. Tüberküloz ve Toraks 1997;45:162-166.
 11. Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Akkoca Ö, Saryal S. The relationship between pulmonary hemodynamics and airway resistance, conductance in COPD. Solunum Hastalıkları 1997;8:535-546.
 12. Çelik G, Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Akkoca Ö, Akyar G, Atasoy Ç. The predictability of pulmonary hypertension in emphysema predominating chronic obstructive pulmonary disease. Solunum Hastalıkları 1997;8:363-374.
 13. Çelik G, Karabıyıkoğlu G, Akkoca Ö. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner hemodinami, solunum fonksiyonları ve hava yolu rezistansı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1997;50:187-192.
 14. Çelik G, Saryal S, Akkoca Ö. Genç erişkinlerde akciğer malignitelerinin özellikleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:5-8.
 15. Çelik G, Erkekol FÖ, Karakaya G, Oğuzülgen K, Kalpaklıoğlu F, Canbakan S, Demir N, Bozkurt B, Yurdakul AS, Çapan N, Türktaş H, Mısırlıgil Z. Türkiye’de Allerjen Spesifik İmmünoterapi Uygulamaları: Ankara’da çok merkezli bir araştırmanın sonuçları. Astım Allerji İmmünoloji 2006; 4: 10-16.
 16. Yorgancioğlu A, Türktaş H, Kalayci O, Yardim N, Buzgan T, Kocabaş A, Karlikaya C, Yildiz F, Ergün P, Mungan D, Kart L, Göktaş E, Musaonbaşioğlu S, Gündoğan A, Akdağ R, Akçay S, Akin M, Akkurt I, Altan P, Altunsu T, Arpaci N, Aydin C, Aydin S, Aydinli F, Aytaç B, Bavbek S, Biber C, Bingöl Karakoç G, Ceyhun G, Cakir B, Celik G, Cetinkaya T, Ciçek ME, Coban SC, Cobanoğlu N, Com S, Cöplü L, Demirkazik A, Doğan E, Ekmekçi EB, Elbir M, Erdoğan A, Ergüder T, Gemicioğlu B, Gögen S, Gülbahar O, Güngör H, Horzum E, Içer Y, Imamecioğlu AR, Kahraman N, Kakillioğlu T, Kalyoncu F, Karakaya M, Karakaya G, Karaodul G, Kesici C, Keskinkiliç B, Kilinç O, Kirmizitaş F, Kosdak M, Köktürk N, Metintaş M, Numanoğlu SC, Gümrükçüoğlu OF, Onal Z, Onal B, Ozacar R, Ozen HA, Ozkan S, Oztürk F, Polat H, Saçkesen C, Selçuk T, Serin G, Sönmez G, Sahin M, Sahinöz S, Sahinöz T, Simşek B, Tartan N, Toprak A, Tugay T, Tuncer A, Uçan ES, Unüvar N, Yapicikardeşler B, Yildirim N, Yol S, Yüksel H, Khaltaev N, Cruz A, Minelli E, Bateman E, Baena Cagnani C, Dahl R, Bousquet J. The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey). Tuberk Toraks. 2009;57(4):439-52.
 17. Aydın Ö, Erkekol FÖ, Turan V, Yıldız V, Elmas TS, Sönmez N, Şafak Ö, Çelik GE, Mısırlıgil Z. Astımda direkt maliyeti etkileyen faktörler 8 yılda değişti mi? Astım Allerji Immünoloji 2009;7:118-125.
 18. Bavbek S, Aydın O, Kepil Özdemir S, Yılmaz I, Celik GE, Demirel YS, Mungan D, Sin B, Kurşun N, Mısırlıgil Z. [Therapy with omalizumab in patients with severe persistent allergic asthma: a real life data in Turkey]. Tuberk Toraks.2010;58(4):425-34.
 19. Çelik GE, Demirören M, Aydın Ö, Cambazoğlu M, Demirel YS. Awareness and attitudes of medical and dentistry students about latex allergy: do they need more?. Asthma Allergy Immunol 2013;11:76-85
 20. Türktaş H, Bavbek S, Celik G, Demir T, Gemicioğlu B, Günen H, Kiyan E, Mungan D, Oğuzülgen IK, Polatli M, Saryal S, Sayiner A, Sen E, Yildirim N, Yildiz F, Yorgancioğlu A. [Treatment of severe asthma: expert opinion]. Tuberk Toraks. 2014;62(1):51-67.
 21. Yıldırım N, Demir T, Gemicioğlu B, Kıyan E, Oğuzülgen K, Polatlı M, Saryal S, Sayıner A, Yorgancıoğlu A, Bavbek S, Çelik GE, Günen H, Mungan D, Şen E, Türktaş H, Yıldız F. [Acute exacerbation in COPD and asthma]. Tuberk Toraks. 2015 Jun;63(2):111-31.
 22. Şen E, Oğuzülgen K, Bavbek S, Günen H, Kıyan E, Türktaş H, Yorgancıoğlu A, Polatlı M, Yıldız F, Çelik G, Demir T, Gemicioğlu B, Mungan D, Saryal S, Sayıner A, Yıldırım N. [Asthma-COPD overlap syndrome]. Tuberk Toraks. 2015 ;63(4):265-77

F. Ulusal Yayınlar (Olgu Sunumları)


 1. Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Bartu S. Hidrokarbon pnömonitisi. Solunum Hastalıkları 1992;3:209-213.
 2. Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Bartu S, Özşahin S. Kranial nöropati-over tümörüyle birlikte görülen sistemik sklerozis. Tüberküloz ve Toraks 1993;41:67-73.
 3. Çelik Gülfem, Çelik Gökhan, Düzgün N, Kural T, Erekul S. Pulmoner hipertansiyon ile seyreden bir progresif sistemik sklerozis olgusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1995;48:143-151.
 4. Çelik G, Akkoca Ö, Karabıyıkoğlu G, Saryal S. Tiroid anaplastik karsinomlu bir olguda akciğer, karaciğer, kemik ve cilt metastazları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1996;49:113-116.
 5. Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M, Çelik G. Bronşiolitis obliterans (iki olgu). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1998;46:180-186.
 6. Çelik G, Bavbek S, Anadolu R, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Bir Churg-Strauss sendromu olgusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:235-
 7. Çelik G. Ocak-Ağustos 2003 tarihleri arasında Türkiye’den yayınlanan allerji ve immünoloji konusundaki Science Citation Index dahilindeki uluslararası yayınlar ve özetler. Astım Allerji İmmünoloji 2003;1:54-61.
 8. Çelik G. İndekse giren dergiler ile ilgili genel bilgiler. Astım Allerji İmmünoloji 2004;2:37-41.
 9. Çelik G. Ağustos-Aralık 2003 tarihleri arasında Türkiye’den yayınlanan uluslararası yayınlar Astım Allerji İmmünoloji 2004;2:45-51.
 10. Erkekol, FÖ, Çelik G. Ocak-Ağustos 2004 arası Türkiye’den yayınlanan uluslararası yayınlar. Astım Allerji İmmünoloji 2004;2:106-117.
 11. Çelik G. Ağustos-Kasım 2004 tarihleri arasında Türkiye’den yayınlanan uluslararası yayınlar. Astım Allerji İmmünoloji 2004;2:175-179.
 12. Çelik G. Gözlerimiz her zaman doğruyu mu görür? Kavak ağacının hikayesi. Astım Allerji İmmünoloji 2005: 3: 49-51.
 13. Dursun AB, Çelik G. Kasım 2004-mart 2005 tarihleri arasında Türkiye’den yayınlanan uluslararası yayınlar. Astım Allerji İmmünoloji 2005;3:31-76.
 14. Erkekol FÖ, Çelik G. Haziran-Aralık 2005 arası SCI veya SCI-Expanded’a giren dergilerde çıkan makaleler. Astım Allerji İmmünoloji 2006; 4:43-49.
 15. Argüder E, Çelik GE, Bavbek S, Göksel OK, Mısırlıgil Z. Eozinofilik akciğer hastalığı olan bir olgu: Kronik eozinofilik pnömoni mi? Churg-Straus Sendromu mu? Astım Allerji Immünoloji 2009;7:74-8
 16. Aydın Ö, Çelik GE. Egzersiz ve astım. Astım Allerji İmmünoloji 2012; 10:53-62.

G. Ulusal Yayınlar (Derlemeler)


 1. Çelik G. BCG aşısı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1994;14:439-441.
 2. Çelik G, İnal A, Yalçın S, Turgay M. İnterferonlar ve klinik kullanımları. Medikal Network Klinik Bilimler 1995;1:7-14.
 3. Çelik G. Plevra radyolojisi. Tüberküloz ve Toraks 1996;44:98-104.
 4. Çelik G, Mısırlıgil Z. Steroid dirençli astma. Türkiye Klinikler Tıp Bilimleri 1997;17:308-317.
 5. Çelik G, Mısırlıgil Z. Astma ve gastroösofagial reflü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1998;51:39-42.
 6. Çelik G, Mısırlıgil Z. Allerjik hastalıkların tedavisinde yeni bir antihistaminik: Feksofenadin. Allerji-Astım 1999;1(supp 1):1-14.
 7. Çelik G. Uzun etkili 2 agonistler ve astımda kullanımları. Türk Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000;48(Ek 1):5-14.
 8. Paşaoğlu G, Çelik G. Allerjenler. Allerji-Astım (Allerjik Rinit Özel Sayısı) 2002;4:24-35.
 9. Çelik G. Rinit ile ilişkili durumlar. Allerji-Astım (Allerjik Rinit Özel Sayısı) 2002;4:59-64.
 10. Çelik G. Astımda Budesonid ve Formoterol ile kombinasyon tedavisi. Tüberküloz ve Toraks 2002;50 (Ek 1):1-22.
 11. Çelik G. Astımda kronik tedavi-I. Akciğer Hastalıkları Eğitim Serisi 2005; 1:3-7.
 12. Çelik G. Astımda kronik tedavi-II. Akciğer Hastalıkları Eğitim Serisi 2005;1:1-7.
 13. Çelik G. Kronik astım tedavisinde korunma ve immünoterapi. Dahili Tıp Bilimleri Allerji 2005;1:29-34.
 14. Çelik G, Sin B. Ağır astım atağı ve tedavisi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sciences 2006; 22-30.
 15. Çelik G. KOAH ve astım patogenezinde benzerlikler ve farklılıklar. Dispne 2007; 2: 1-
 16. Altıntaş D, Çelik G, Çalışkaner Z. Onam Formu taslakları. Astım, Allerji, İmmünoloji 2008; 6 (ek 1):5-84
 17. Aydın Ö, Çelik G. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel sayı 2008; 1: 34-40.
 18. Öner Ö, Çelik G.Psikojenik öksürük. Türk Toraks Dergisi 2013;24-27

Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. Çelik G. Temel yönleri ile tanıdan tedaviye astım. Denge 2010; 25:51-52.

KİTAPLAR


 1. Çelik G. Astım tedavisinde güncel yaklaşımlar. Güncel akciğer hastalıkları serisi 2. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara
 2. Çelik G. Astım 2012

Uluslararası Kitap Bölümleri


 1. Çelik G, Pichler WJ, Adkinson NF.. In : Middleton’s Allergy textbook of Allergy. Eds: Adkinson, Bochner, Busse, Holgate, Lemanske, Simons; 8th edition: 2014; 1205-1223.
 2. Çelik G, Adkinson F. Hypersensitivity to antibiotics.In: Clinical Infectious Disease in eds: David Schlossberg: 2013; 1445-1456.

J. Ulusal Kitap Bölümleri


Ulusal Kitap Bölümü

 1. Kayacan O, Çelik G. Plevra radyolojisi. Klinik Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Editör: Numanoğlu N. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. yayınları, 1. Basım, Ankara 1997; sayfa:129-136.
 2. Acıcan T, Çelik G. İmmünolojik tanı yöntemleri. Klinik Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Editör: Numanoğlu N. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. yayınları, 1. Basım, Ankara 1997; sayfa:177-182.
 3. Saryal S, Çelik G. Akciğerin mantar, aktinomiçes ve nokardia enfeksiyonları. Klinik Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Editör: Numanoğlu N. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. yayınları, 1. Basım, Ankara 1997; sayfa:289-305.
 4. Acıcan T, Çelik G. Bronş astması. Klinik Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Editör: Numanoğlu N. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. yayınları, 1. Basım, Ankara 1997; sayfa:401-420.
 5. Saryal S, Çelik G. Eozinofilik akciğer hastalıkları. Klinik Solunum Sistemi ve Hastalıkları. Editör: Numanoğlu N. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. yayınları, 1. Basım, Ankara 1997; sayfa:522-530.
 6. Demirel YS, Çelik G. Allerjik rinitte klinik ve tanı yöntemleri. Bronş Astması ve Allerji Hastalıkları. Editör: Kalyoncu F. Güneş Kitabevi yayınları, 1. Basım, Ankara 1999; sayfa:166-174.
 7. Çelik G. Astma ve Allerji. Bronş astması. Editör: Fuat Kalyoncu. Atlas kitapçılık yayınları 1. Basım, Ankara, 2001; sayfa:21-50.
 8. Demirel YS, Çelik G. Allerjik Rinit. Medikal Tedavi Editör: Candan İ. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2003; sayfa:1185-1191.
 9. Mısırlıgil Z, Çelik G. Astım. Medikal Tedavi. Editör: Candan İ. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2003; sayfa:1193-1210.
 10. Mısırlıgil Z, Çelik G. Besin Allerjileri. Medikal Tedavi. Editör: Candan İ. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2003; sayfa:1245-1250.
 11. Mısırlıgil Z, Çelik G. Allerjik Rinit. İç Hastalıkları. Editörler: İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. Güneş Kitabevi yayınları Ankara 2003; sayfa:2640-2647.
 12. Çelik G. Astım epidemiyolojisi ve risk faktörleri. Astım tanı ve tedavi. Editör: Demirel YS. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004; sayfa:9-37.
 13. Mısırlıgil Z, Çelik G. Kronik astım tedavisi. Astım tanı ve tedavi. Editör: Demirel YS. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004; sayfa:106-121.
 14. Çelik G, Paşaoğlu G. Allerjenler. Allerjik Hastalıklar. Editör: Mısırlıgil Z. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2004; sayfa:19-36.
 15. Çelik G. Allerjik inflamasyon. Allerjik Hastalıklar. Editör: Mısırlıgil Z. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2004; sayfa:65-82.
 16. Çelik G, Mısırlıgil Z. Astım. Allerjik Hastalıklar. Editör: Mısırlıgil Z. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2004; sayfa:170-222.
 17. Paşaoğlu G, Çelik G. Besin allerjileri. Allerjik Hastalıklar. Editör: Mısırlıgil Z. ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2004; sayfa:398-410.
 18. Çelik G. Risk faktörü olarak allerjenler. Tanımdan Tedaviye Astım. Editör: Gemicioğlu B. Turgut Yayıncılık ve Ticaret, İstanbul; 2004; sayfa:157-184.
 19. Çelik G. Aspirin ve diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaç intoleransı. İlaç allerjileri. Editör: Bavbek S, Mısırlıgil Z. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2005; sayfa:101-126.
 20. Çelik G. Astımda salmeterol/Flutikazon ile kombinasyon tedavisinde son gelişmeler. KOAH ve Astım tedavisinde inhale kortikosteroid ve uzun etkili 2 agonist kombinasyonu kullanımı. Editör: Acıcan T. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara; 2006
  sayfa: 9-41.
 21. Gülbay B, Çelik G. Özel durumlarda preoperatif değerlendirme. Perioperatif Pulmoner Değerlendirme. Editör: Zamani A. Toraks kitapları. Turgut Yayıncılık, İstanbul 2006; 5: 17-40.
 22. Çelik G. Astım Epidemiyoloji, Patogenez, Klinik ve Tanı. Göğüs Hastalıkları 2008; 283-297.
 23. Çelik G. Astım: Göğüs Hastalıkları Atlası. Editör:İsmail Savaş; Akın Kaya, Poyraz yayıncılık Ankara 2009
 24. Çelik G. İlaç allerjilerine yaklaşım.Allerji Hastalıklarında yeni ufuklar. Editör: Fuat Kalyoncu. Güneş Tıp Yayınevi, Ankara 2010; 141-168.
 25. Çelik G. Bilimsel yayınlarda yazarlık kavramı, isim sırası sorunu ve ilişki açıklanması. Bilimsel Yayınlar kitabı. Editör: Hamdi Akan. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2010; 185-198
 26. Çelik G. İlaç alerjilerine genel yaklaşım. Alerjik Hastalıklara pratik yaklaşım. Selen yayıncılık. Editör: Suna Büyüköztürk. İstanbul; 2014;218-238.
 27. Çelik G. Astım Epidemiyoloji ve risk faktörleri. Göğüs Hastalıklarında son gelişmeler. Editör: Ali Kocabaş. Akademisyen Tıp Kitabevi. 2014; 59-68
 28. Çelik G, Mungan D. Güncel Astım tedavisi ve tedavide yenilikler. Göğüs Hastalıklarında son gelişmeler. Editör: Ali Kocabaş. Akademisyen Tıp Kitabevi. 2014; 69-78.
 29. Çelik G, Anadol Y. Allerjik rinit. Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş boyun cerrahisi. Editör: Muharrem Gerçeker, Medikal ve Nobel Tıp kitabevi. 2014;401-418.
 30. Soyyiğit Ş, Çelik G. Gebelik ve Rinit. Gebelikte solunum sistemi hastalıkları. Editör: Ahmet URAS, 2015; 77-84.

K. Uluslararası Kongre Bildirileri


 1. Çelik G, Saryal S, Akkoca Ö, Çelenk M, Enacar N. Mixed cellular lung cancer presenting with unusual orbital and bone metastases. 3rd Central European Lung Cancer Conference, 28-31 Mayıs 1995, Prag-Çekoslavakya. Abstract book:201 (P88).
 2. Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Çelik G, Akkoca Ö, Karacan Ö, Akyar S, Özşahin A, Kanık A. Pulmonary function tests, radiography and computerized tomography in the evaluation of coal workers’ pneumoconiosis. European Respiratory Society Annual Congress, 16-20 Eylül 1995, Barcelona-İspanya. Eur Respir J 1995;8(suppl. 19):35s (P0257).
 3. Akkoca Ö, Soykan İ, Kır M, Çelik G, Saryal S, Aras G, Dökmeci A, Karabıyıkoğlu G. Assessment of secondary pulmonary changes in asymptomatic patients with chronic hepatic disorders. European Respiratory Society Annual Congress, 16-20 Eylül 1995, Barcelona-İspanya. Eur Respir J 1995;8(suppl. 19):245s (P1245).
 4. Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Akkoca Ö, Çelik G, Akyar S, Karacan Ö, Kanık A. The relationship between pulmonary hemodynamics, radiography and computerized tomography in simple coal workers’ pneumoconiosis. European Respiratory Society Annual Congress, 16-20 Eylül 1995, Barcelona-İspanya. Eur Respir J 1995;8(suppl. 19):249s (P1263).
 5. Çobanlı B, Akkoca Ö, Çelik G, Erdem F, Ural Ö, Acıcan T, Ayas G. Clinical findings and the predictivity of diagnostic tests in tuberculous pleural effusions. European Respiratory Society Annual Congress, 16-20 Eylül 1995, Barcelona-İspanya. Eur Respir J 1995;8(suppl. 19):387s (P1920).
 6. Saryal S, Akkoca Ö, Çelik G, Karabıyıkoğlu G. Thoracic gas compression in chronic airflow obstruction. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):66s (P0459).
 7. Çelik G, Karabıyıkoğlu G, Saryal S, Akkoca Ö, Akyar G, Atasoy Ç. Computed tomography in detecting emphysema and its correlation with pulmonary function tests and hemodynamic parameters. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):145s (0981).
 8. Saryal S, Çelik G, Akkoca Ö, Karabıyıkoğlu G. Course and prognosis in patients with COPD. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):182s (P1174).
 9. Akkoca Ö, Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Saryal S. The relationship between pulmonary hemodynamics and diffusing capacity in emphysema. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):194s (P1236).
 10. Çelik G, Karabıyıkoğlu G. Endothelin-1 levels in pulmonary hypertensive chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):195s (P1243).
 11. Çelik G, Kalaycıoğlu O, Beder S, Durmaz G. Formoterol versus salmeterol in partially reversible chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):272s (1730).
 12. Çelik G, Kalaycıoğlu O, Durmaz G. Colchicine in Behçet’s disease presenting with superior vena cava syndrome. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):318s (P1995).
 13. Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Akkoca Ö, Saryal S. The relationship between pulmonary hemodynamics and airway resistance, conductance in COPD. European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Eylül 1996, Stockholm-İsveç. Eur Respir J 1996;9(suppl. 23):396s (P2475).
 14. Mungan D, Çelik G, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Cockroach sensitivity in Turkey. XVIth International Congress of Allergology and Clinical Immunology, 19-24 Ekim 1997, Cancun-Meksika. Allergy and Clinical Immunology International 1997;(suppl. 4):25 (sözlü bildiri 88).
 15. Çelik G, Mungan D, Bavbek S, Demirel Y, Sin B, Ediger D, Mısırlıgil Z. The results of an epidemiologic survey of the atopy profile in Ankara, Turkey. XVIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 21-26 Haziran 1998, Birmingham-İngiltere. Allergy 1998;53(suppl. 43):43 (P098).
 16. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Demirel YS, Mısırlıgil Z. The use of nimesulide in patients with acetylsalicylic acid and nonsteroidal anti-inflammatory drug sensitivity. XVIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 3-7 Temmuz 1999, Brüksel-Belçika. Allergy 1999;54(suppl 52):196 (P472).
 17. Mungan D, Bavbek S, Peksarı Y, Çelik G, Gürgey E, Mısırlıgil Z. The association of asthma with trichophyton infection. XVIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 3-7 Temmuz 1999, Brüksel-Belçika. Allergy 1999;54(suppl 52):39 (OP13-116).
 18. Sin BA, İnceoğlu Ö, Mungan D, Şakıyan N, Çelik G, Kaplan A, Mısırlıgil Z. Performing skin prick tests in the season. Is it important in pollen allergy? XVIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 3-7 Temmuz 1999, Brüksel-Belçika. Allergy 1999;54(suppl 52):168 (P367).
 19. Demirel Y, Karnak D, Çelik G, Mungan D, Mısırlıgil Z. Comparison of serum eosinophilic cationic protein levels and sputum cells in allergic asthma and chronic obstructive pulmonary disease. XVIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 3-7 Temmuz 1999, Brüksel-Belçika. Allergy 1999;54(suppl 52):140 (P263).
 20. Mungan D, Sin B, Çelik G, Gurkan O, Acıcan T, Mısırlıgil Z. Atopic status in adults with active tuberculous disease. European Respiratory Society Annual Congress, 9-13 Ekim 1999, Madrid-İspanya. Eur Respir J 1999;14(Supp 30):472s (P3138).
 21. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. In vitro release of cysteinyl leukotrienes with aspirin stimulation and effect of PGE2 on release of leukotrienes from peripheral blood leukocyte in aspirin-sensitive asthmatic patients. International Symposium on Aspirin Tolerance and Related Syndromes: a Multidisciplinary Approach, 11-13 Kasım 1999, Roma-İtalya. Abstract book:P2.
 22. Çelik G, Mungan D, Özer F, Ediger D, Bavbek S, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Clinical features and comprehensive analysis of atopy profile in Turkish subjects with analgesic intolerance. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1-5 Temmuz 2000, Lizbon-Portekiz. Allergy 2000;55(Suppl 63):205 (p723).
 23. Çelik G, Sin B, Keskin S, Ediger D, Bavbek S, Özer F, Mungan D, Demirel YS, Gürbüz F, Mısırlıgil Z. Risk factors determining atopy and allergic airway diseases in Turkish subjects. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1-5 Temmuz 2000, Lizbon-Portekiz. Allergy 2000;55(Suppl 63):253 (p907).
 24. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Mısırlıgil Z. Asthma severity and associated risk factors in Turkey. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, 30 Ağustos-3 Eylül 2000, Floransa-İtalya. Eur Respir J 2000;16(suppl. 31):239s, p1753.
 25. Mungan D, Çelik G, Bavbek S, Özer F, Mısırlıgil Z. Pet allergy and related factors in patients with rhinitis and/or asthma in Turkey. XVII. International Congress Of Allergology and Clinical Immunology, 5-20 Ekim 2000, Sydney-Avustralya. 1. ACI International 2000;(Suppl. No:2):W-277.
 26. Çelik G, Abadoğlu O, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Clinical features and cost implication of subjects with seasonal allergic rhinitis residing in Ankara. Congress Of The European Academy Allergology And Clinical Immunology, 9-13 Mayıs 2001, Berlin-Almanya. Allergy 2001;56(Supp 68):74 (PD 214).
 27. Bavbek S, Çelik G, Demirel YS, Abadoğlu Ö, Mısırlıgil Z. Risk factors associated with hospitalized asthma patients. 11th European Respiratory Society Congress, 22-26 Eylül 2001, Berlin-Almanya. Eur Respir J 2001;(Suppl 33):51s (P 433).
 28. Mungan D, Çelik G, Mısırlıgil Z. A 4 year comparison study: sublingual versus subcutaneous immunotherapy. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1-5 Haziran 2002, Napoli-İtalya. Allergy 2002;(Suppl 73):p32 (sözlü bildiri 73).
 29. Sin BA, Çelik G, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Is preseasonal immunotherapy effective in patients with respiratory allergy? Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1-5 Haziran 2002, Napoli-İtalya. Allergy 2002;(Suppl 73):p54 (p132).
 30. Bavbek S, Çelik G, Özer F, Mungan D, Mısırlıgil Z. Safety of selective COX-2 inhibitors in aspirin/nonsteroidal anti-inflammatory drugs-intolerant patients: comparison of nimesulide, meloxicam and rofecoxib. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 1-5 Haziran 2002, Napoli-İtalya. Allergy 2002;(Suppl 73):263 (p850).
 31. Abadoğlu Ö, Mungan D, Paşaoğlu G, Çelik G, Mısırlıgil Z. Influenza vaccination in patients with asthma: Effect on the frequency of upper respiratory tract infections and exacerbations. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11 Haziran 2003, Paris-Fransa. Abstract book:128 (p-420).
 32. Çelik G, Bavbek S, Mungan D, Paşaoğlu G, Abadoğlu Ö, Harmancı E, Mısırlıgil Z. Cost of asthma in patients treated according to national asthma guideline in Turkey. 13th European Respiratory Society Congress, 27 Eylül-1 Ekim 2003, Viyana-Avusturya. Eur Respir J 2003;22(Suppl 45):481-482 (p3032).
 33. Bavbek S, Çelik G, Paşaoğlu G, Harmancı E, Abadoğlu Ö, Mısırlıgil Z. Rofecoxib as an safe alternative for acetylsalicyclic acid/nonsteroidal anti-inflammatory drug-intolerant patients. World Allergy Congress, 7-12 Eylül 2003, Vancouver-Kanada. Allergy Clin Immunol Int 2003;(suppl 1):204(p18-8).
 34. Çelik G, Paşaoğlu G, Bavbek S, Dursun AB, Mungan D, Mısırlıgil Z. Tolerability of Celecoxib in patients with analgesic intolerance. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 12-16 Haziran 2004; Amsterdam-Hollanda. Abstract book:316 (p1079).
 35. Gülmez SE, Çelik G, Mısırlıgil Z, Tulunay C. Does dipyrone have an effect on pulmonary functions in patients with asthma? VIIth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Poznan-Polonya 25-29 Haziran 2005. Basic&Clinical Pharmacology&Toxicology, Abstract Book 2005;97 (Suppl I):100 (p-367).
 36. Çelik G, Erkekol FO, Bavbek S, Dursun AB, Mısırlıgil Z. Long term use and tolerability of COX-2 inhibitors in patients with analgesic intolerance. World Allergy Congress, 26 Haziran-1 Temmuz 2005, Munich-Almanya. Allergy Clin Immunol Int 2005;(Suppl 1):154 (p396).
 37. Çelik G, Mungan D, Pınar M, Mısırlıgil Z. Poplar pollen related allergy in Ankara, Turkey: How important for patients living in a city with high pollen load? World Allergy Congress, 26 Haziran-1 Temmuz 2005, Munich-Almanya. Allergy Clin Immunol Int 2005;(Suppl 1):216 (p567).
 38. Keskin Ö, Çelik G, Güllü E, Erkekol FÖ, Mungan D, Mısırlıgil Z. Triggering factors in patients with asthma. European Asthma Congress, 20-23 Ekim 2005, Atina-Yunanistan. Int J Immunorehab 2005;7:73-74.
 39. Keskin Ö; Çelik G, Erkekol FÖ, Güllü E, Mungan D, Mısırlıgil Z. Living with an asthmatic: knowledge level and attitudes of the asthmatic
  patients relatives. XXV Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI; 10-14 Haziran 2006. Viyana; Abstract book:a123
 40. Çelik G, Dursun AB; Mısırlıgil Z. Multiple antibiotic allergy: Risk factors and clinical approach. XXV Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI; 10-14 Haziran 2006. Viyana; Abstract book:671
 41. Dursun AB; Çelik G, Alan Ş, Pınar M; Mungan D, Mısırlıgil Z. Which aeroallergens are responsible for the symptoms in patients with seasonal allergy in Ankara? XXV Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI; 10-14 Haziran 2006. Viyana; Abstract book:929
 42. Erkekol FO, Çelik G; Keskin Ö, Güllü E, Mungan D, Mısırlıgil Z Fasting: As An Important Factor For Asthma Medication Use. XXV Congress of
  European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI
  ; 10-14 Haziran 2006. Viyana; Abstract book:1133
 43. Dursun AB, Çelik G, Melli M, Mısırlıgil Z. Inflammation And Remodelling Parameters In Induced Sputum Of Nonasthmatic Seasonal Allergic Rhinitis. 2007 AAAAI Annual Meeting 23-27 Şubat 2007, San Diego; J Allergy Clin Immunol 2007; 119 (S1): 1184.
 44. Gülmez E, Çelik G, Mısırlıgil Z, Tolunay C. Dipyrone improves small airways functions in asthmatic patients with moderate airway obstruction. XXVI Congress of
  European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI
  Allergy 2007 (supp 83):216 (p594).
 45. Çelik G, Erkekol FO, Mısırlıgil Z, Melli M. Lipoxin A4 levels in asthma: relation with disease severity and aspirin sensitivity. XXVI Congress of
  European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI
  Allergy 2007 (supp 83):142 (p377).
 46. Erkekol FO, Çelik G, Hayran M, Dursun B, Goksel O, Misirligil M, Demirel Y. Latex allergy in the sixth- year medikal students: assessment of knowledge, risk and attitude for future speciality direction.XXVI Congress of
  European Academy of Allergology and Clinical Immunology 
  Allergy 2007 (supp 83):277 (p768).
 47. Çelik G, Schroeder J, Saini S, Hamilton R, Adkinson F. Effect of In Vitro Aspirin Stimulation on Basophils in Patients with Aspirin Exacerbated Respiratory Disease . AAAAI Annual Congress; 14-18, Mart , 2008 Philadelphia, /ABD p:723.
 48. Çelik G, Goksel Ö, Erkekol F, Aydın Ö, Demirel YS. Aspirin desensitization: report of 3 cases. Drug Hypersensitivity Meeting, 11-13 Nisan 2008 – Paris, Fransa, p:036.
 49. Çelik G, Göksel Ö, Erkekol FÖ, Aydın Ö, Demirel YS. Aspirin desensitization: Report of 6 cases. XXVIII Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, Warsaw, Poland, 6-10 June 2009; p738.
 50. Bavbek S, Oner Erkekol F, Çelik G, Gönüllü İ, Mısırlığil Z, Demirel Y.Prevalence Of Hypersensıtıvıty Reactions Agaınst Drugs Among Medıcal Students: Does Awareness Cause Any Difference? Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, Warsaw, Poland, 6-10 June 2009: P1047.
 51. Çelik G, Aydın Ö, Doğu F, Boyvat A, Çipe F, Akyol A, İkincioğulları A, Demirel YS. An algortymic evaluation to beta lactam antibiotic allergies. XXVIII. Congress of
  European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI
  , Warsaw, Poland, 6-10 June 2009; p 1067.
 52. Aydın Ö, Erkekol FÖ, Çelik G, Demirel YS. Admissions to an allergy clinic: Who should be admitted? Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, Warsaw, Poland, 6-10 June 2009; p1405.
 53. Bavbek S, Çelik G, Aydın O, Erkekol FO, Kurşun N, Mungan D, Mısırlıgil Z. Prevalance of hypersensitivity reactions against drugs among adult population in Turkey: A self reported survey.Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, London, England 5-9 June 2010; p570.
 54. Celik G, Aydın Ö, Doğu F, Çipe F, Boyvat A, İkincioğulları A, Akyol A, Demirel YS Overall assessment of patients with immediate hypersensitivity to βlactam antibiotics predicts safe use in long term. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, İstanbul, Turkey 11-15 June 2011; p359.
 55. Bavbek S, Aydın O, Kepil Ozdemir S, Yılmaz I, Celik G, Demirle YS, Mungan D, S,n B, Kurusun N, Mısırılıgil Z. Therapy with omalizumab in patients with severe persistant allergic asthma: real life data in Turkey.Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, İstanbul, Turkey 11-15 June 2011; p945.
 56. Aydın Ö, Celik G, Onen Z, Yılmaz I, Ozdemir SK, Yıldız O, Mungan D, Demirel YS. Triggres of COPd: Are they different from asthma? Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, İstanbul, Turkey 11-15 June 2011; p950.
 57. Ozdemir SK, Erkekol F, Aydın Ö, Celik G, Mısırılıgil Z. Fixed drug eruption due to meloxicam. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, İstanbul, Turkey 11-15 June 2011; p973.
 58. Yılmaz I, Erkekol F, Celen S, Zayifoglu MK, Aydin O, Celik G, Mısırlıgil Z, Mungan D. Does drug compliance change in asthmatic patients during pregnancy?Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, İstanbul, Turkey 11-15 June 2011; p1535.
 59. Aydın Ö, Sözener ZÇ, Soyyiğit Ş, Kendirlinan R, Gençtürk Z, Mısırlıgil Z, Mungan D, Sin BA, Demirel YS, Çelik GE, Bavbek S. Omalizumab in the treatment of ABPA: one center experience with 14 cases”. XXXIV. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, 6-10 June 2015, Barcelona, Spain; 1044 nolu poster, thematic poster session 12.”
 60. Sözener ZÇ, Çiftci F, Soyyiğit Ş, Aydın Ö,  Şen E, Mungan D, Çelik GE. “Perceptions, attitudes of the asthma, COPD and allergic rhinitis patients towards smoking and smoking cessation.” Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, 6-10 June 2015, Barcelona, Spain; 1170  nolu poster, thematic poster session 6.
 61. Büyüköztürk S, Dursun AB, Karakaya G, Sin A, Çelik GE, Gelincik A. HLA-A and HLA-B alleles in Turkish patients with severe anti-epileptic drug allergy. Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, 11-15 June 2016, Vienna, Austria; 421 nolu, poster  discussion Zone 2.
 62. Yılmaz İ, Özdemir SK, Aydın Ö, Çelik G. Who admitted for testing with local anesthetics and who should be tested? Congress of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI, 11-15 June 2016, Vienna, Austria; 270 nolu poster. poster discussion Zone 6.

L. Ulusal Kongre Bildirileri


 1. Çelik G, Saryal S, Enacar N. Göz ve atipik kemik metastazlarıyla seyreden bir akciğer malignitesi vakası. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi. 18-21 Eylül 1994, Nevşehir. Özet kitabı:P13.
 2. Çelik G, Bavbek S, Mungan D, Sin B, Demirel Y, Mısırlıgil Z. Tüberkülozu andıran bir Churg-Strauss Sendromu olgusu. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 1997, Bursa. Özet kitabı:42(p42).
 3. Mungan D, Çelik G, Mısırlıgil Z, Sin B, Demirel Y, Bavbek S. Astmalı hastalarda cockroach duyarlılığı. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 2-5 Kasım 1997, Bursa. Özet kitabı:65(p-65).
 4. Kaya A, Acıcan T, Kanat F, Ural Ö, Eriş B, Çelik G, Kalaycıoğlu O, Çobanlı B. Behçet hastalığında vena kava superior sendromu. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi. 27-28 Kasım 1997, İstanbul. Özet kitabı:31.
 5. Çelik G, Mungan D, Bavbek S, Sin B, Ediger D, Demirel Y, Mısırlıgil Z. Ankara’da atopi ve astma prevelansı. Toraks Derneği İkinci Kongresi. 6-10 Mayıs 1998, Antalya. Özet kitabı:47(TP-189).
 6. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Aspirin duyarlı hastalarda nimesulid kullanımı. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 1998, İzmir. Özet kitabı:21(p-83).
 7. Bavbek S, Çelik G, Ediger D, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Astmalı olgularda klinik şiddet ve etkileyen faktörler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999, İstanbul. Özet kitabı:TP 90.
 8. Mungan D, Bavbek S, Peksarı Y, Çelik G, Gürgey E, Mısırlıgil Z. Allerjik ve nonallerjik astmada trikofiton duyarlılığı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999, İstanbul. Özet kitabı:TP 91.
 9. Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z, Melli M. Aspirin duyarlı astmalı olgularda in vitro aspirin stimülasyonu ile sisteinil lökotrienlerin salınımı ve PGE2‘nin periferik kan lökositlerinden lökotrien salınımı üzerine etkisi. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. 8-10 Eylül 1999, Samsun. Özet kitabı:19(p-11).
 10. Çelik G, Mungan D, Özer F, Ediger D, Bavbek S, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Analjezik ve antibiyotik duyarlılığı: Atopi ilişkisi ve klinik bulgular. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. 8-10 Eylül 1999, Samsun. Özet kitabı:19(p-12).
 11. Çelik G, Sin B, Keskin S, Ediger D, Bavbek S, Özer F, Mungan D, Demirel YS, Gürbüz F, Mısırlıgil Z. Allerjik solunum yolu hastalıklarında belirleyici risk faktörleri. Toraks Derneği-Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 9-13 Nisan 2000, Antalya. Özet kitabı:13(TP-50).
 12. Mungan D, Sin B, Çelik G, Gürkan OU, Acıcan T, Mısırlıgil Z. Aktif ve inaktif tüberkülozda atopi değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir. Özet kitabı:55 (TP203).
 13. Mungan D, Çelik G, Bavbek S, Mısırlıgil Z. Astım ve/veya allerjik rinitli olgularda kedi/köpek duyarlılığı ve ilişkili faktörler. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2001, Ankara. Özet kitabı:85(P-68).
 14. Çelik G, Paşaoğlu G, Bavbek S, Abadoğlu Ö, Harmancı E, Mungan D, Sin B, Mısırlıgil Z. Celecoxib analjezik intoleransı olan olgularda bir alternatif olabilir mi? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 24-27 Eylül 2002, Adana. Özet kitabı:65-66(p-54).
 15. Abadoğlu Ö, Paşaoğlu G, Mungan D, Çelik G, Mısırlıgil Z. Astımda grip aşısı koruyucu mu? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 24-27 Eylül 2002, Adana. Özet kitabı:55(p-19).
 16. Sin BA, Çelik G, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Solunum yolu allerjilerinde mevsim öncesi immünoterapinin etkinliği. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 24-27 Eylül 2002, Adana. Özet kitabı:55(p-20).
 17. Çelik G, Bavbek S, Mungan D, Paşaoğlu G, Abadoğlu Ö, Harmancı E, Mısırlıgil Z. Ulusal astım tanı ve tedavi kılavuzuna göre tedavi edilen olgularda hastalık maliyeti. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Antalya. Özet kitabı:62(MS 243).
 18. Çelik G, Erkekol FÖ, Bavbek S, Dursun AB, Mısırlıgil Z. Analjezik intoleransı olan olgularda oral provokasyon testlerinin selektif COX-2 inhibitörlerininin uzun dönemde güvenle kullanımını öngörmedeki yeri. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül -3 Ekim 2004, Antalya. Özet kitabı:40(p-032).
 19. Çelik G, Mungan D, Pınar M, Mısırlıgil Z. Kavak ağaçları kesilmeli mi? Populus albaya duyarlılığın klinik yansıması. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül -3 Ekim 2004, Antalya. Özet kitabı:40(p-033).
 20. Dursun AB, Çelik G, Alan Ş, Pınar M, Mungan D, Mısırlıgil Z. Ankara’da mevsimsel yakınmaları olanlarda deri testlerinde hangi allerjenleri seçelim? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir. Özet kitabı:32(p-035).
 21. Keskin Ö, Çelik G, Erkekol FÖ, Güllü E, Mungan D, Mısırlıgil Z. Astımlı hasta ile aynı evde yaşamak: Hasta yakınlarının astımla ilgili bilgi ve tutumları. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir. Özet kitabı:41(p-069).
 22. Erkekol FÖ, Çelik G, Keskin Ö, Güllü E, Mungan D, Mısırlıgil Z. Oruç tutmanın astımlı hastalarda takip ve tedavi tutumları üzerine etkisi Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir. Özet kitabı:41(p-070).
 23. Keskin Ö, Çelik G, Erkekol FÖ, Güllü E, Mungan D, Mısırlıgil Z. Astımda çevresel faktörler: Hastaların bilgi düzeyleri ve uygulamaları. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir. Özet kitabı:42(p-072).
 24. Çelik G, Dursun AB, Mısırlıgil Z. Çoklu antibiyotik allerjileri: Risk faktörleri ve yaklaşım. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi. 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir. Özet kitabı:48(p-099).
 25. Dursun AB, Çelik G, Melli M, Mısırlıgil Z. Nonastmatik Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Alt Havayolları: Bronşiyal Hiperreaktivite ile İnflamasyon ve Remodelling Parametreleri Arasında İlişki var mı? Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006; Antalya Özet kitabı: 21 (TP051)
 26. Çelik G, Schroeder J, Saini S, Hamilton R, Adkinson F. Aspirin duyarlı astımlı olgularda in vitro ortamda farklı dozlarda aspirin uyarımının bazofil fonksiyonları üzerine etkisi. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi 16-20 Ekim 2007 Antalya, Özet kitabı: p-006.
 27. Çelik G, Erkekol F, Mısırlıgil Z, Melli M. Astımlı hastalarda lipoksin A4 düzeyi: Hastalık şiddeti ve aspirin duyarlılığı ilişkisi. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi 16-20 Ekim 2007 Antalya, Özet kitabı: p-015.
 28. Erkekol F, Çelik G, Hayran M, Dursın B, Keskin O, Mısırlıgil MS, Demirel YS. Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerindeki lateks duyarlılık prevalansı: Bilgi düzeylerinin, risklerinin, ve tıpta uzmanlık konusundaki tutumlarının değerlendirilmesi. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi 16-20 Ekim 2007 Antalya, Özet kitabı: p-098.
 29. Çelik G, Göksel Ö, Erkekol FÖ, Aydın Ö, Demirel YS Aspirin desensitizasyonu: Olgu sunumları Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 19-23 KASIM 2008, KIBRIS Özet kitabı: P090
 30. Çelik G, Aydın Ö, Doğu F, Boyvat A, Çipe F, Akyol A, İkincioğulları A, Demirel YS. Beta laktam antibiyotik alerjilerine algoritmik bir yaklaşım. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 19-23 KASIM 2008, KIBRIS Özet kitabı:P 091
 31. Çelik G, Okur İ, Aydın Ö, Eminoğlu FT, İkincioğulları A, Gausher hastalığı olan bir olguda imigluseraz ile desensitizasyon. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 19-23 KASIM 2008, KIBRIS Özet kitabı: P129
 32. Aydın Ö, Erkekol F, Vildan Turar, Betül Yıldız, Tuba Şerife Elmas, Neslihan Sönmez, Özge Şafak, Çelik G, Mısırlıgil Z. Astım maliyeti 8 yılda değişti mi? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2009, Antalya; Özet kitabı: P057.
 33. Çelik G, Bavbek S. İlaç allerjilerinde neredeyiz? Neler yapılmalı?Kongreye katılan bir hekim grubunun görüşleri. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2009, Antalya; Özet kitabı: P089
 34. Bavbek S, Çelik G, Erkekol FÖ, Aydın Ö, Kurşun N, Mungan D, Mısırlıgil Z. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2009, Antalya; Özet kitabı : P091.
 35. Çelik G, Erkekol F, Aydın Ö, Giriş Ö, Demirel YS, Mısırlıgil Z. İlaç allerjisi olan hastalarda alternative ilaç ile provokasyon güvenilir mi? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2009, Antalya; Özet kitabı:P092.
 36. Bavbek S, Yılmaz İ, Çelik G, Aydın Ö, Erkekol F, Aktaş A, Kurt E, Ediger D, Dursun B, Abadoğlu Ö, Özşeker F, Akkaya E, Karakış G, Canbakan S, Yüksel S, Mısırlıgil Z. Türkiyede erişkin astımlı hastalarda aspirin duyarlılığı prevalansı. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi 3-7 KASIM 2009, Antalya; Özet kitabı: P129.
 37. Çelik G, Çalışkaner Z, Bakırtaş A, Karakaya G, Şahpaz F, Bostancı İ, Bavbek S, Bozkurt B, Demirel YS, Erkekol FO, Kalpaklıoğlu F, Mungan D, Sackesen C, Sin B, Şener O, Türktaş İ, Altıntaş D, Şekerel B, Kalaycı Ö, Kalyoncu F, Mısırlıgil Z, Tuncer A. Ankara Bilgesinde birinci basamak hekimlerine yönelik hazırlanmış olan bir sempozyumun sonuçları: Hekimlerin beklentilerinin karşılanması ve tutum değişikliğine yönelik düşünceleri. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı: P051.
 38. Aydın Ö, Çelik GE, Öner ZP, Yılmaz İ, Özdemir SK, Yıldız Ö, Mungan D, Demirel YS. Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında tetikleyici faktörler ve bu faktörlerden korunmak için yapılan uygulamalar birbirinden farklı mı? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı:P068
 39. Çelik G, Aydın Ö, Doğu F, Çipe F, Boyvat A, İkincioğulları A, Akyol A, Demirel YS. Beta Laktam antibiyotik allerjilerinde algoritmik yaklaşım: 80 hastanın sonuçları. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı:P081
 40. Bavbek S,Aydın Ö, Özdemir SK, Yılmaz İ, Çelik GE, Demirel YS, Mungan D, Sin B, Mısırlıgil Z. Ağır allerjik astımlı hastalarda anti-IgE (omelizumab) tedavi: Gerçek yaşam verileri. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı:P094
 41. Özdemir SK, Erkekol FO, Aydın O, Çelik GE, Mısırlıgil Z. Meloksikama bağlı bir fiks ilaç erüpsiyonu. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı:P186
 42. Argüder E, Çelik GE, BAvbek S, Göksel Ö, Mısırlıgil Z. Eozinofilik akciğer hastalığı olan bir olgu: Kronik eozinofilik prnömoni mi; Churg Straus sendromu mu? Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 3-7 KASIM 2010, Antalya; Özet kitabı:P221
 43. Aydın O, Çelik G, Önen ZP, Yılmaz İ, Özdemir SK, Yıldız Ö, Mungan D, Demirel YS. Oruç tutmanın astım ve KOAH lı hastalardaki ilaç uyumu üzerine etkileri. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, 1-4 KASIM 2011, Antalya; Özet kitabı:P078.
 44. Aydın O, Soyyiğit S, Çelebi Sözener Z, Ataman Ş, Çelik G. Ankilozan spondilitli bir hastada adalimumab ile başarılı desensitizasyon. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P255
 45. Aydın O, Kasapkara Ç, Çelik GE. Fabry hastalığı olan 2 kardeşte α -galaktosidaz (agalsidaz- α) ile başarılı desensitizasyon. 19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P150
 46. Gültuna S, Aydın O, Çelebi Sözener Z, Kasapkara Ç, Çelik GE. Mukopolisakkaridoz tip 6’lı bir olguda geç tip hipersensitivite reaksyonunda başarılı galsülfaz (Naglazyme) 19. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P254
 47. Yılmaz İ, Çelik G, Aydın O, Kepil Özdemir S, Soyyiğit S, Sözener Z, Özgüçlü S, Atasoy Ç, Düzgün N, Mungan D, Sin B, Demirel YS, Mısırlıgil Z. Churg-Strauss sendromu tanısı alan hastaların klinik ve serolojik özellikleri. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P143
 48. Çelik GE, Karakaya G, Öztürk AB, Gelincik A, Abadoğlu Ö, Sin A, Çelebioğlu E, Yılmaz İ, Demirtürk M, Dursun B, Kepil Özdemir S, Çelikel S, Değirmenci P, Bozkurt B, Göksel Ö, Öner Erkekol F, Aydın O, Baççıoğlu Kavut A, Kırmaz C, Kalpaklıoğlu AF, Büyüköztürk BS, Kalyoncu AF. Üçüncü basamak alerji/immunoloji merkezlerinde ilaç alerjisi sıklığı ve pratik uygulamalar: çok merkezli bir çalışmanın sonuçları. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P153
 49. Yılmaz İ, Aydın O, Kepil Özdemir S, Mungan D, Çelik G. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve atopik dermatit birlikteliğinde total IgE düzeyi ABPA nüks tanısı koymada yararlı mı? Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. P284
 50. Celebi Sozener, Z, Aydın Ö, Demirel Y, Çerçi P, Kendirlinan R, Bavbek S, Çelik G, Misirligil Z, Sin BA, Mungan D. Mesleksel astım tanısında neler yaptık: 5 yıllık deneyimimiz. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2015, Antalya Sözlü sunum.
 51. . Sin BA, Kendirlinan R, Çerçi P, Celebi Sozener Z,Aydın Ö, Çelik G, Mungan D, Bavbek S, Demirel Y, Misirligil Z . Venom immünoterapisi yapılan olgularda günlük yaşamda arı sokması sonuçları.. Poster -038 Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2015, Antalya.
 52. Celebi Sozener Z,Aydın Ö, Çelik G, Demirel Y, Misirligil Z, Mungan D ,Sin   BA, Bavbek S. Non-allerjik ağır astımda omalizumab deneyimlerimiz: 6 olgu sunusu. Poster-172. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2015, Antalya.
Doktora Sorun!
Call Now Button